Preparación Examen Junta Qualificadora Coneixements en Valencià – JQCV

“Preparación Examen Junta Qualificadora Coneixements en Valencià – JQCV”

 

1. Descripció i Objectiu del Programa:

Les proves tenen 3 nivells diferentes i per tant diferents objectius també:

A. Prova Grau Elemental

Objectiu general

La persona que vol este certificat tindrá que saber comprendre les idees principals i les secundàries d’una informació clara relativa a temes diversos. Te que poder fer front a la majoria de les situacions de comunicació real del valencià. De la mateiza manera ha de poder fer un discurs senzill i coherent sobre qüestions familiars, personals, definirse sobre fets i experiències, somnis, etc… i donar explicacions breus de les seues opinions i projectes.

Estructura de la prova de grau elemental

grau_elemental_cuadro

 

B. Prova Grau Mijtà

Objectiu general

La persona que vol tindre este certificat te que comprendre una gran quantitat de textos diversos llargs i complexos, i reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense tindre que buscar d’una manera massa evident paraules o expressions. Te que poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder fer textos clars, ben estructurats i detallats sobre diferents i complexes qüestions, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

Estructura de la prova de grau mitjà

grau_mitja_cuadro

 

C. Prova Grau Superior

Objectiu general

La persona que vullga tindre este certificat ha de saber comprendre sense pràcticament esforç qualsevol text que llig o escolta. te que poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de saber expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Estructura de la prova de grau superior

grau_elemental_cuadro

 

2. Requisits del Programa de Preparació a JQCV:

L´únic requisit fonamental per a poder fer l´examen d´elemental, mitjà i superior és ser major de setze l´any en què es realitze.

Els aspirants poden fer l´inscripció en qualsevol nivell, però només es permet una matrícula per cada nivell.

La matrícula per fer l´examen de la convocatoria de juny inclou també la convocatoria de novembre si no superes la prova o no et presentes.

 

3. Calendari i horaris:

Con el ánimo de ofrecerte la posibilidad de que impartas el programa nos adaptamos a las necesidades de cada uno de vosotros. Tenemos varias alternativas de calendario y horario a través de las cuales hacerte cómodo y sencillo el hecho de seguir el programa formativo y asegurarte el éxito en la realización de la prueba de Noviembre o de Junio Llámanos y te contaremos.

Lo más importante es que estés preparado, apruebes el examen de la Junta Qualificadora Coneixements en Valencià – JQCV.

Sabias-JQCI

 

4. Professorat:

El nostre professorat está molt qualificat y te una gran experiència en la preparació d´aquest exàmen.

 

5. Dades / taxes sobre examen 2013:

Les dades para el segon període son les següents:

calendario_JQCV

El Període per poder inscriure’t en les proves es el següent: del 2 al 30 d’abril de 2013

 

Taxes de l´exàmen: Per a fer les proves, cal pagar una taxa de:

– 20 euros per al certificat de coneixements orals i de grau elemental.

25 euros per al certificat grau mitjà i de grau superior

– 27 euros per als  certificats de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos)

 

 

Contacta con nosotros y consigue ACCEDER al Ciclo formativo de GRADO MEDIO o SUPERIOR que deseas realizar!!

Cumplimenta este formulario y te daremos información detallada sobre todas las condiciones en las que puedes realizar el Programa de Preparación del examen para la Junta Qualificadora Coneixements en Valencià – JQCV:

Escribe el texto que aparece en la imagen:
captcha

Comentarios cerrado.